Solartrend rapport 2018

Het nationaal Solartrend rapport is er weer.

Hieronder een samenvatting:

VEEL RUIMTE VOOR ZONNEPANELEN IN NEDERLAND

 

In Nederland is 5500 km2 geschikt voor zonnepanelen. Dit oppervlak is 5,5% van de totale beschikbare oppervlakte. Op dit moment wordt er nog maar 12 km2, voornamelijk dakoppervlak, van ons land bedekt met zonnepanelen. Dit blijkt uit een nieuwe studie in het Nationaal Solar Trendrapport.

Driekwart van energieverbruik

Als de volledige 5.500 km2 benut wordt voor zonnepanelen, kan Nederland in theorie meer dan driekwart van haar totale energieverbruik opwekken met zonne-energie. Dat betekent dat zonne-energie in 2050 onze belangrijkste energiebron kan zijn. Er is 2.275 km2 beschikbaar op agrarische terreinen, woongebieden, bedrijventerreinen, overige gebouwde terreinen en op wegen en dijken. De rest van het oppervlak is beschikbaar op binnen- en buitenwater.

Dialoog

“Het is belangrijk in een dichtbevolkt land als Nederland om eerst de daken zoveel mogelijk vol te leggen, alvorens vrije velden te gebruiken die vaak beter geschikt zijn voor landbouw”, volgens directeur Rolf Heynen van onderzoeksbureau Good! dat de studie heeft uitgevoerd. “Bij de groei van het aandeel zonne-energie zal men zich goed bewust moeten zijn van mogelijke weerstand bij omwonenden en agrariërs. Het is verstandig dat de sector vroegtijdig de dialoog aan gaat en dat gemeentes en provincies duidelijk en consistent beleid ontwikkelen.”

Recordaantal in 2017

In Nederland werden in 2017 drie miljoen zonnepanelen geplaatst, een recordaantal. Daarnaast is Nederland ook een belangrijk invoer- en handelsland. In 2017 werden 13 miljoen zonnepanelen geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro. Opvallend is dat 40% van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig is en ‘slechts’ 13% uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.

Het hele Nationaal Solar Trendrapport 2018 gratis te downloaden op de website van Good.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *