Verplichting gasaansluiting vervalt voor nieuwbouw

Heel vreemd in deze tijd van het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Tot 31-12-2017 moet bij elke nieuw gebouwde woning een gasaansluiting worden aangebracht. Verplicht door de wet. Zelfs als een eigenaar geen gasaansluiting wil dan moet die er toch een komen.

Er zijn technieken genoeg om de nieuwbouw huizen energiezuiniger of energieneutraal te maken. De verwarming en tapwater bereiding kan prima en goedkoper met elektriciteit als duurzame bron. Zeker bij nieuwbouw.

Eindelijk komt de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet per 1-1-2018 te vervallen.

 

In de praktijk functioneerde de aansluitplicht als een rem op het energieneutraal maken van nieuwe woningen. Ook allerlei innovatieve ontwikkelingen in de bouw werden niet toegepast. Waarom zou je?

Per 1-1-2018 is deze belemmering dan eindelijk weggenomen.

De wetswijziging hiervoor is medio november 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel: de wettelijke verplichting van een gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen per 1-1-2018 te laten vervallen. Gemeenten kunnen vanaf deze datum besluiten om zonder gasaansluiting te laten bouwen.

En dat is belangrijk. Want een groot deel van de CO2-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en kassen.

Nu de verplichte gasaansluiting wegvalt, vallen ook de kosten ervan weg.

 

Tienduizenden huizen

Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

 

Bestaande woningen

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie “zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden”. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting en die kan niet zomaar weggehaald worden. Om een bestaande woning geschikt te maken voor bijvoorbeeld en warmtepomp moet er flink geïsoleerd worden.

Aan het einde van 2018 wordt een plan van aanpak verwacht om bestaande woningen “gasloos” te maken.

 

Green Deal aardgasvrije woningen

Om aardgasvrij wonen te stimuleren is afgelopen 8 maart met 30 gemeenten (maar nog zonder Maassluis), 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

 

Gaan we dit ook in Maassluis doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *